Onsdagsmøter


Gjennom tale, allsang og utveksling av erfaringer og synspunkter, har vi på onsdagsmøtene søkelys på hvordan Ordet kan styrke vår tro i hverdagslivet.

Onsdagsmøtene arrangeres en gang hver måned, vanligvis siste onsdag i måneden (i månedene juni, juli og desember er det ikke onsdagsmøte). Se kalender. En egen komite sørger for planlegging og gjennomføring av møtene. Ofte er det en invitert taler utenfra, andre ganger kan det være en ansatt eller en frivillig medarbeider i Jar menighet som taler. Møtene begynner kl. 1930 og holdes i menighetssalen. Vi starter alltid med kaffe/te og litt å bite i.

Tilbake