Årsmøte


Innkalling til årsmøte 30. april 2024 kl 1800 i Jar menighet.

 

Det innkalles til ordinært årsmøte i Jar menighet, tirsdag 30. april kl.18.00. Vi møtes i Jar menighetshus, Wedel Jarlsbergsvei 20. Vel møtt! 

 

Årsmeldingen kan du lese her

Saksliste: 

Sak 1. Godkjenning av innkalling.

Sak 2. Valg av referent og to personer til å signere protokollen. 

Sak 3. Årsmelding 2023. 

Sak 4. Eventuelt. 

Tilbake