Etter skoletid


Etter skoletid starter 12. mai. Påmeldte deltakere på 3.-7. trinn møtes på onsdager kl.14:30 -17:00 i Jar kirke og menighetshus.

 

 

Med dagens situasjon så kan vi ha aktiviteter når det er grønt og gult nivå. Med rødt nivå på skolene så kan vi ikke ha aktiviter med barn fra ulike skoler og trinn.

Påmelding her!

Vi treffes for et godt varmt måltid, sang rundt flygelet, litt trosopplæring, uteaktivitet og formingsaktiviteter. Noen ganger i året har vi instruktører i dans og sjonglering, maleverksted, bakedag og andre aktiviteter for barna på 3.-5. trinn. Menighetspedagog Maya og kantor Maria er sammen med 3.-5. trinn.

Deltakere som går 6.-7. klasse er i ungdomsrommet sammen med kateketvikar Simon og frivillig ungdomsleder Hedda. Her er det bordtennisbord og biljardbord, playstation og myk sofakrok. Vi har egne aktiviteter og deltakerne bestemmer selv hva de har lyst til å gjøre/delta på. Vi bruker å spise mat sammen med 3.-5. trinn.

Etter skoletid er åpent for alle som vil, men det er begrenset plass og påmelding. Tilbudet koster kr. 500,- i materialutgifter per semester og betales på VIPPS#136655. Merk overføringen med deltakers navn.

Påmelding her!

Mer informasjon kan innhentes hos menighetspedagog Maya

Tilbake