Utleie av Jar menighetshus


Du kan leie Jar menighetshus for selskaper, møter og sammenkomster.

Per 20.01.21 er det kun tillat med 10 personer i leide lokaler. Leietakere vil stå som ansvarlig arrangør og må derfor følge retningslinjer som privatperson/organisasjon.

Du er velkommen til å leie Jar menighetshus. Det kan f.eks. leies til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, bryllupsfest, minnesamvær, juletrefest, sameiemøte, skoleavslutning eller annen sammenkomst. Dersom lokalet ikke er i bruk kvelden før, er det mulig å dekke bord/gjøre istand da. Jar menighetshus ligger vis a vis kirken. 

Leie av Jar menighetshus med kjøkken koster 2000,-. 
Det er da inkludert dekketøy, bord og stoler. Vaser og lysestaker finnes det også en del av. Duker bør du ta med selv om du ønsker det. 

Nøkkel lånes etter avtale. 

I utgangspunktet er det ikke anledning til å servere alkohol på menighetshuset. Dersom du ønsker dette, må du søke menighetsrådet. Send en e-post til kirkeforvalter Hanne Vibeke Winter-Hjelm på hw488@kirken.no.

Har du andre spørsmål, eller ønsker å booke utleie, send en e-post til Jar menighet på post.jar@kirken.no.