Andakter fra Jar kirke


Her finner du en oversikt av digitale andakter og gudstjenester fra Jar kirke. Du finner også serien "Helgetanker" med refleksjoner over bibeltekster.

Velg kalender