6-12 år


Tiden på barneskolen. For denne aldersgruppen har vi følgende aktiviteter: