Konfirmasjon 2022


Velkommen som konfirmant i Jar menighet, 2022! Påmeldingen er åpen til 1. oktober kl. 12. 

 

I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av. Bli konfirmant i kirka!

 

Konfirmasjonspåmelding

 

 

HVA ER KONFIRMASJON?

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Et høydepunkt i konfirmasjons-gudstjenesten er når det bes en bønn for deg. I bønnen ber vi Gud om å velsigne deg og å styrke deg på din vei videre i livet. Det viktigste med konfirmasjonstiden er å være en del av et fellesskap og bli bedre kjent med den kristne tro. Konfirmasjonen er en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja til å være en del av ditt liv.

 

KONFIRMASJON ER FOR ALLE

Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig. Alle mennesker er forskjellige og trenger ulike tilpasninger. Mange har store eller små ting i livet som gjør at de gruer seg til å være konfirmant - vi vil i så fall veldig gjerne komme deg i møte!

Uansett funksjonsevne skal du få en god konfirmanttid. Menighetene i Bærum tilbyr sammen, og i samarbeid med Haug skole, en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe som møtes på ettermiddager i vårhalvåret. Velg alternativet "tilrettelagt" ved påmelding, og ta gjerne kontakt med kateket Ingeborg.

 

KONFIRMANTTIDEN HOS OSS

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker om verden og livet, og ta del i et trygt fellesskap. Gjennom året møtes man til samlinger og gudstjenester der vi sammen utforsker kristen tro og samfunnet vi lever i. Du vil møte engasjerte KOMA-ledere som er med og lager opplegget du deltar på.

 

LEIR

Konfirmasjonsleir er en sosial og morsom uke i sommerferien, og for mange blir det en opplevelse for livet! Her skjer også mesteparten av undervisningen du skal gjennom. Hold av uke 26.

Selv om vi er veldig trygge på at konfirmasjonsleir byr på gode opplevelser, vet vi at mange av ulike årsaker er engstelige for å reise på leir. Er du usikker på om leir er noe for deg? Kontakt kateket Ingeborg ved spørsmål.

 

MIKS

Hvis du er forhindret fra å delta på konfirmantleir kan du melde deg på Miks. Da er du med på seks samlinger på våren med andre konfirmanter i Bærum, i tillegg til samlingene i Jar. Velg Miks-alternativet om du ikke kan delta på leir i uke 26.
 

KONFIRMASJONSDAGER

Konfirmasjonsdager i Jar menighet for 2022 er 3., 4. og 10. september.

 

KONFIRMASJON OG DÅP

Er du ikke døpt og lurer på om du likevel kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan, du er heller ikke alene! Vi ordner dåp i løpet av konfirmasjonstiden.

 

PÅMELDING

Du finner påmelding her. Dere kan finne fram dåpsattesten før dere starter, dersom dere har den. Send oss en kopi/et bilde. Ring gjerne ved særskilte utfordringer.

 

FEM GODE GRUNNER TIL Å VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN

  1. Du får oppleve hva kristen tro er. Det er mer enn et skolefag.
  2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og du har en dag hvor du blir bekreftet for den du er. De som er glade i deg får feire deg skikkelig.
  3. Du får oppleve et nytt felleskap med andre på samlinger, leir eller weekend, og bli kjent med flere.
  4. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og blir kjent med hva du selv tror på og hva som er viktig for deg. Du utfordres til å tenke kritisk og selvstendig, ingen skal tvinge deg til å mene noe som helst.
  5. Du møter folk med forskjellige meninger, og sammen med dem lærer du noe felles.

 

ØKONOMI

Sommerleiropplegget koster ca kr. 3.500, inkludert alle samlinger.
Miks og det tilrettelagte opplegget i Bærum koster kr. 1.400.

MEN! Økonomi skal ikke være en grunn til å velge bort konfirmasjon eller leir. Menigheten har gode støtteordninger - ta kontakt!

 

FRISTER

Påmelding på nett fra 1. mai 2021.
Frist for påmelding 1. oktober 2021.

Velkommen til informasjonsmøte i Jar kirke onsdag 8. september kl. 18.30!


Hilsen oss i Jar menighet. Kontakt veldig gjerne kateket Ingeborg på is397@kirken.no eller 982 67 832.

Tilbake