Jar menighet > Gudstjeneste

Vel møtt!


"Vi ønsker hverandre vel møtt til gudstjeneste," sier vi. Om uka har vært lett eller tung, så står dørene åpne når klokkene ringer. Vi kommer til Guds hus for å samles om musikken, forkynnelsen, dåpen og nattverden. Gudstjenesten er et møte med Gud. Vi kommer som vi er, og kan få gå fra kirken med nye krefter for uken som kommer.

I Jar ønsker vi et mangfoldig gudstjenesteliv. Vi har flere forskjellige typer gudstjenester, og det er mange som er med på å lage gudstjenestene. Barn, unge og eldre bidrar hver på sine måter. Hver måned feirer vi en gudstjeneste for alle generasjoner. I andre gudstjenester har vi søndagsskole under den siste delen, slik at barna kan få en opplevelse som er spesielt tilpasset dem. Det blir født mange barn i Jar sokn, og de fleste søndager får vi feire dåp og ta imot nye i fellesskapet.

Menighetens visjon er "Tilhørighet, tro og tjeneste". Vi ønsker at gudstjenestene skal være et sted der alle kan føle seg velkommen, få næring til troen, og bli inkludert til tjeneste for Gud og hverandre.

Vi sier det igjen: "Vel møtt til gudstjeneste!"

Les mer

Finn frem til Jar kirke

Jar kirke ligger i et boligområde i Wedel Jarlsbergs vei 20. Det kan lønne seg ...   Les mer...

Gudstjenestens ordning

Slik er gudstjenesten i Jar ordnet.    Les mer...

Gudstjenestenytt

Digital kirke!

Digitalt fellesskap er også fellesskap! Gudstjenester, andakter og musikk på h...   Les mer...

Informasjon i corona-tider:

   Les mer...

Finn frem til Jar kirke

Jar kirke ligger i et boligområde i Wedel Jarlsbergs vei 20. Det kan lønne seg ...   Les mer...

Velkommen til dåp

Her kan du melde ditt barn til dåp.    Les mer...

Gudstjenesteliste