Råd og utvalg i Jar menighet


Menighetsrådet i Jar menighet består av:

Torild Agnalt Østmo, leder
Inger Kari Karlsen Stensrud
Tron Ole Bamrud,  Fellesrådsrepresentant
Julie Ellen Thürmer Kofstad, fellesrådsrepresentant vara
Mats Christian Juul, fast medlem
Hanne Elisabeth Kervel Fjørtoft, fast medlem
Mari Kristoffersen, fast medlem
Johan Hovde, fast medlem
Sindre Andreas Eide, nestleder
Synnøve Margrete Hove, fast medlem
Olav Fylling, 1. vara
Yngve Haugstvedt, 2. vara
Øystein Frode Sørbye, 3. vara
Jens Kristian Tingvold, 4. vara
Tove Elisabeth Magnus, 5. vara

Kontaktinfo:
Torild Agnalt Østmo, leder, tlf: 951 28 128
Inger Kari Stensrud, nestleder, tlf. 472 92 815